Somevaikuttaja

Amira on opintojen ohella sivutoiminen somevaikuttaja. Hän on käyttänyt sosiaalista mediaa ammattimaisesti vuodesta 2022 asti. Amira innostui somevaikuttamisesta alun perin ammattikorkeakoulun vaatetusalan opintojen myötä. Pohjana oli aiempi kiinnostus muotiin, ja opinnoissa siihen yhdistyi uudella tavalla myös parempi ymmärrys vaatetusalan toiminnasta. 

Aluksi Amiran tärkein somekanava oli Instagram. Suurimman yleisönsä Amira saavutti kuitenkin TikTokissa. Amiran yllätykseksi jo muutama TikTok-video riitti keräämään hurjan suuret näyttökerrat. Seuraajamäärä kasvoi, ja pian Amira huomasi olevansa kysytty somevaikuttaja mainostajien ja yhteistyökumppanien silmissä. 

Amira saa eri mainostajilta ja yhteistyökumppaneilta satunnaisia tavaralahjoja sekä lahjakortteja. Lisäksi tuottaa yhteistyökumppanien kanssa ennalta sovittuja mainosvideoista, ja niistä hän saa neuvottelemansa suuruisen korvauksen. 

Mainostulot sekä tavaralahjojen ja lahjakorttien käyvät arvot ovat Amiralle veronalaista ansiotuloa. Käypä arvo on sama kuin tuotteen tai lahjakortin hinta kaupasta ostettaessa. Tavanomaisista alle 50 euron arvoisista tuotenäytteistä tai yrityksen logolla merkityistä tuotteista ei kuitenkaan tarvitse maksaa veroa. Poikkeus ovat tuotteet, jotka yritys on antanut maksuksi ennalta sovitusta somenäkyvyydestä: tällainen korvauksena saatu tuote on aina veronalaista tuloa, vaikka siinä olisi logomerkintöjä. Amira pitää saamistaan lahjoista kirjaa ja tarkistaa keväällä saamansa esitäytetyn veroilmoituksen huolellisesti. Jos tuloja ja tuotteita ei ole merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen, Amira ilmoittaa ne veroilmoituksessa itse. 

Lue lisää tuotelahjojen ja rahapalkkioiden verotuksesta (vero.fi)

Somevaikuttamisesta aiheutuneet kustannukset Amira voi vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluina. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi uudet kuvausvälineet sekä Amiran työhuonekulut. 

Amiran muistilista 

  • Pidä muistiinpanoja tuloista ja menoista. Muista merkitä tuloksi myös saamasi lahjat. 
  • Tarkista, että tulot on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen oikein. 
  • Täydennä ja korjaa tarvittaessa esitäytettyä veroilmoitusta OmaVero-palvelussa. 
  • Säilytä kuitit ja tositteet vähintään 3 vuoden ajan lopusta laskettuna. 

Tiivistelmä: 

Somevaikuttaja Amiralla on suuri yleisö TikTokissa. Hän saa mainostuloja yhteistyövideoista ja lisäksi lahjoja ja lahjakortteja eri yrityksiltä. Kaikki nämä tulot, myös tavaralahjojen ja lahjakorttien arvot, ovat veronalaista ansiotuloa. Amira tarkistaa vuosittain saamansa esitäytetyn veroilmoituksen ja ilmoittaa tarvittaessa OmaVerossa itse ne tulot, joita ei ole merkitty valmiiksi. Amira voi vähentää verotuksessa somevaikuttamiseen liittyvät kulut, kuten kuvausvälineiden ja työhuoneen kulut.

Pidä tarkkaa kirjaa tuloista ja menoista, ota huomioon saadut lahjat ja niiden arvot, tarkista veroilmoitus huolellisesti ja säilytä kuitit sekä tositteet vähintään 3 vuoden ajan.