Influerare på sociala medier

Vid sidan av studierna är Amira influerare på sociala medier med jobbet som bisyssla. Hon har använt sociala medier yrkesmässigt sedan 2022. Amira blev ursprungligen intresserad av att påverka på sociala medier när hon studerade beklädnad i yrkeshögskolan. Bakgrunden var hennes tidigare intresse för mode, och i studierna kunde hon kombinera det med kännedom om beklädnadsbranschen på ett helt nytt sätt.

I början var Instagram den viktigaste kanalen för Amira. Men den största publiken nådde Amira på TikTok. Till Amiras överraskning märkte hon att bara några videor på TikTok räckte till för att få ett enormt antal besök. Antalet följare ökade, och snart märkte Amira att hon var en efterfrågad influerare på sociala medier för annonsörer och samarbetspartner.

Amira får sporadiskt varugåvor och presentkort av annonsörer och samarbetspartner. Dessutom producerar hon reklamvideor som hon i förväg kommit överens om med sina samarbetspartner. Amira får också en överenskommen ersättning för videorna.

Reklamintäkterna och varugåvornas och presentkortens verkliga värden utgör skattepliktig förvärvsinkomst för Amira. Det verkliga värdet motsvarar priset på produkten eller presentkortet i butiken. Skatt behöver ändå inte betalas på vanliga provexemplar värda mindre än 50 euro och på produkter försedda med företagets logotyp. Ett undantag utgörs av produkter som företag har givit som betalning för synligheten på sociala medier. En sådan produkt som har givits som ersättning utgör alltid skattepliktig inkomst, även om produkten är försedd med logotyp. Amira för en bok över sina gåvor och granskar noga den förhandsifyllda skattedeklarationen, som hon har fått på våren. Om inkomsterna och produkterna inte finns angivna i den förhandsifyllda skattedeklarationen, anger Amira dem i skattedeklarationen själv.

Läs mer om beskattning av produktgåvor och penningarvoden (vero.fi).

Kostnaderna för påverkan på sociala medier kan Amira dra av i beskattningen som utgifter för förvärvande av inkomst. Till sådana kostnader hör till exempel ny inspelningsutrustning och kostnader för Amiras arbetsrum.

Amiras kom ihåg-lista:

  • Gör anteckningar över inkomster och utgifter. Kom också ihåg att som inkomst ange de gåvor som du fått.
  • Kolla att inkomsterna finns korrekt angivna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • Komplettera och korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt om det behövs.
  • Spara kvittona och verifikationerna i minst tre år räknat från årets slut.

Sammanfattning:

Amira, influerare på sociala medier, har en bred publik på TikTok. Hon får reklamintäkter från samarbetsvideorna och gåvor och presentkort från olika företag. Alla nämnda inkomster, också varugåvornas och presentkortens värden, utgör skattepliktig förvärvsinkomst. Amira granskar den årliga förhandsifyllda skattedeklarationen och anmäler vid behov i MinSkatt de inkomster som saknas. I beskattningen kan Amira dra av kostnader för påverkan på sociala medier, bland annat kostnader för inspelningsutrustning och arbetsrum. 

Du ska noga föra bok över inkomster och utgifter, beakta de gåvor som du fått och gåvornas värden, granska skattedeklarationen och spara kvittona och verifikationerna i minst tre år.