För lärare

Hej du lärare och välkommen till Verokampus! Den här delen är avsedd som stöd för den praktiska undervisningen i skattefrågor. På denna sida finns färdiga uppgifter avsedda för elever i högstadieåldern och äldre, och uppgifterna grundar sig på materialet som finns på Verokampus! Uppgifterna lämpar sig för att användas på lektionerna i exempelvis matematik, samhällslära eller fostran till företagsamhet. Tack för att du medverkar och ger undervisning i skattefrågor!