Uppgiftspaket 2: beskattningssystemet i Finland

Mål med uppgifterna: lära sig förstå beskattningssystemet och de därmed förknippade aktörerna som en del av det finländska samhället.

Uppgifternas kravnivå: medelsvår

Studerandena läser först innehållet Hur fungerar beskattningssystemet i Finland? på Verokampus.

Studerandena kan i små grupper diskutera till exempel följande teman:

  • Hur kan man påverka beskattningen eller hur hög den är i Finland? Är det enligt er enkelt att påverka?
  • Ta reda på hur hög kommunalskatten är i er hemkommun.
  • Vilken är inkomstgränsen i er hemkommun eller -stad för när kommunalskatt ska betalas?
  • Diskutera Skatteförvaltningens roll som en del av det finländska samhället. På vilket sätt har ni märkt av Skatteförvaltningen i era liv? Tycker ni att Skatteförvaltningen har en tydlig roll i beskattningssystemet?

Tilläggsfråga:

  • Ta del av uppgifterna på finansministeriets webbplats Tutki budjettia. Vilka av statens inkomst- eller utkomstposter är överraskande?

Till sist kan ni gemensamt gå igenom de tankegångar som väckts i de små grupperna, exempelvis så att vid en fråga framför varje grupp en insikt eller ett svar som kommit upp i deras diskussioner.