Uppgiftspaket 5: företagande

Mål med uppgifterna: Uppgifterna hjälper studerandena att förstå de första stegen vid grundande av ett företag samt de därmed förknippade anmälnings- och skattefrågorna. Materialet och uppgifterna som bygger på det är till hjälp vid grundande av ett eget företag. Materialet ger information särskilt om de aktörer som ger stöd vid grundande av ett nytt företag.

Uppgifternas kravnivå: lätt/medelsvår

Uppgifter

På Verokampus finns berättelser om fem olika företagare och deras tips till nya företagare. Välj det exempel du tycker är mest intressant, läs texten och besvara frågorna.

  • Inkomster från hobby: Nora, som framställer kläder, smycken och inredningsartiklar som hobby, säljer sina produkter på sin webbplats och i en lokal inredningsbutik. Läs exemplet om Nora.
  • Lättföretagande: Max studerar gränssnittsdesign för webb. Han beslutar att bli lättföretagare som tillhandahåller webbdesigntjänster. Läs exemplet om Max.
  • Grundande av aktiebolag: Clarissa, som studerar till kock, beslutar att förverkliga sin dröm och grunda ett cateringföretag som erbjuder italiensk mat. Läs exemplet om Clarissa.
  • Företagande med firma: Benjamin blev firmaföretagare och hyrde en arbetsplats för sig i en lokal hårsalong. Läs exemplet om Benjamin.
  • Influerare på sociala medier Amira är influerare på sociala medier med jobbet som bisyssla. Hon skapar reklaminnehåll för sina samarbetspartner mot en överenskommen ersättning. Läs exemplet om Amira.

Besvara följande frågor utifrån den text du har valt genom att skriva om eller diskutera texterna i små grupper.

  1. Vad krävs för att bli företagare eller grunda ett företag?
  2. Vilka skattefrågor är förknippade med den aktuella formen av företagande?
  3. Vilket exempel på företagande låter lockande? Och vilket låter krävande?
  4. Vilken typ av företag skulle du grunda?