Uppgiftspaket 4: hur hög är beskattningen?

Mål med uppgifterna: I uppgifterna får studerandena öva på att både leta information och utföra räkneoperationer. I uppgifterna kan studerandena använda sig av innehållet i delen Skatteinfo på Verokampus. Särskilt innehållet i delarna Övriga inkomster och Min skatt hjälper studerandena att lösa uppgifterna. I räkneuppgifterna har studeranden nytta av sina tidigare kunskaper av procenträkning i praktiska skatteärenden.

Uppgifternas kravnivå: krävande

  1. Du får 20 000 euro i gåva av farmor. Hur mycket ska du betala i gåvoskatt?
  2. Din vårdnadshavare betalar din hyra på 1 200 euro för nästa månad och dina matinköp på 300 euro. Dessutom ger hen dig 3 000 euro för vardagsutgifterna under de kommande månaderna. Tidigare har din vårdnadshavare endast betalat den första månadens hyra för din bostad (1 200 euro). Hur mycket skatt ska du betala?
  3. Använd dig av skatteprocenträknaren (vero.fi) och exemplet om studeranden Lasse på Verokampus. I nio månader får du det maximala beloppet studiepenning som betalas till en vuxen. I ditt sommarjobb var din timlön 13,27 euro. Du jobbade 40 timmar i veckan, men lunchpausen på 30 minuter varje arbetsdag var oavlönad. Du sommarjobbade från början av maj till mitten av september. Använd Helsingfors som hemkommun i beräkningen. I denna uppgift är du inte skyldig att betala kyrkoskatt.
    1. Hur mycket skatt tas ut på lönen och studiepenningen som du har fått?
    2. Hur mycket betalade du i pensionsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremier på dina sommarjobbslöner?
  4. Du säljer kläder som du själv använt för 500 euro, en servis du fått av mormor för 300 euro, en soffa för 200 euro och din gamla moped för 1 300 euro. Hur mycket betalar du i skatt?