Grå ekonomi

Med grå ekonomi och ekobrottslighet avses vanligen att man inom företagsverksamhet eller liknande verksamhet försummar lagstadgade avgifter och skyldigheter.

I den ekonomiska gråzonen ingår bl.a.

 • svartjobb
 • missbruk av sociala förmåner
 • köp och försäljning av piratkopior
 • att ge sitt eget bankkonto till en utomstående för att utplåna pengarnas ursprung.
 • företagsverksamhet där man låter bli att betala skatter och andra lagstadgade avgifter.

Den grå ekonomin är skadlig för både individ och samhälle. När somliga låter bli att betala skatt och försummar sina skyldigheter flyter det in betydligt mindre i skattepengar. Då finns det alltså mindre offentlig finansiering för våra gemensamma saker. Bland annat underhåll av gator och vägar, hälsovårdstjänster och skolor samt studie- och bostadsstöd finansieras med offentliga medel. Som en följd av den grå ekonomin måste de andra betala mer i skatt.

Den grå ekonomin vållar skada även för de hederliga företagarna. Den grå ekonomin förvränger prisnivån och inverkar bl.a. på utbudet av arbetsplatser. Också tryggheten och kvaliteten på vissa tjänster och varor lider.

Också arbetstagaren förlorar på svart lön. Det inflyter ingen pension på svartjobb och den som anställt någon svart betalar ingen olycksfallsförsäkring. En svartjobbare har inte rätt till inkomstrelaterad sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning.

Organiserad brottslighet har nu för tiden allt oftare en koppling till grå ekonomi eller ekobrottslighet. På det sättet att inkomst som tjänats i en ekonomisk gråzon kan bli del av människo- eller knarkhandel. Prevention är det bästa sättet för att motarbeta grå ekonomi och illegal verksamhet.

Så här kan du motverka den grå ekonomin:

 • Ge skattekortet åt din arbetsgivare.
 • Kräv alltid lönebesked.
 • Se till att du får lönen på ditt bankkonto.
 • Kräv ett skriftligt arbetsavtal.
 • Kolla årligen ditt arbetspensionsutdrag.
 • När du köper hushålls- eller renoveringstjänster av ett företag kolla alltid att företaget är i förskottsuppbördsregistret och momsregistret (fods.fi).
 • Som företagare sköter du om skatter samt pensions- och olycksfallsförsäkringar.
 • Be alltid om kvitto på dina inköp.
 • Tilläggsuppgifter om grå ekonomi

Stöd för undervisningen