Tillgänglighetsutlåtande för Verokampus.fi

Tillgänglighetsutlåtande – Verokampus.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Verokampus.fi och har upprättats 9.9.2020. Tillgängligheten av tjänsten har utvärderats av Eficode.

Tillgängligheten av den digitala tjänsten

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Märkte du brister i tillgängligheten av vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Lämna respons om tillgängligheten via detta webbformulär.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först lämna respons till oss som administrerar webbplatsen. Svaret kan dröja upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller du inte får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns exakt information om hur du lämnar in anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000