Lagerarbetare

Lina ska börja jobba på sin första arbetsplats. Snart efter arbetsintervjun fick hon höra att hon hade blivit antagen till matbutikens lager. Lina är mycket glad över det nya jobbet och bestämmer sig för att utreda frågorna kring jobbet i god tid.

Linas nya chef har bett Lina lämna ett skattekort till löneräknaren direkt under den första arbetsveckan. Lina har sparat sitt skattekort som hade skickats hem till Lina per post i början av året. Skattekortet gäller till utgången av året och också i januari året därpå. Lina funderar ändå över inkomstgränsen i skattekortet.

Lina får en timlön för arbetet. För att Lina ska fastställa inkomstgränsen i skattekortet uppskattar hon hur höga inkomster hon får under året i fråga. För uppskattningen använder hon det uppskattade antalet arbetstimmar och timlönen i arbetsavtalet. På så sätt får hon veta de uppskattade bruttoinkomsterna i månaden, alltså de inkomster från vilka avdrag ännu inte har gjorts. Baserat på månadslönen uppskattar Lina inkomsterna för resten av året. Lina inser att den inkomstgräns som finns angiven för resten av året i skattekortet är för låg. Lina beslutar att höja den i tid.

Lina beställer ett nytt skattekort i MinSkatt. Lina lagrar skattekortet i pdf-format på sin dator och skickar det till löneberäkningen per krypterad e-post enligt chefens instruktioner. För arbetsgivaren skulle det också ha räckt med ett foto eller en skärmdump av skattekortet.

Lina får allmänt bostadsbidrag från FPA. Eftersom Linas inkomster stiger till följd av jobbet, anmäler hon inkomsterna till FPA för justering av bostadsbidraget. I ansökan om justering ger Lina samma uppskattning av inkomsterna som hon redan har givit för skattekortet.

När den första lönedagen närmar sig kollar Lina sin lönespecifikation. Linas arbetsgivare använder nätbanken för att förmedla lönespecifikationer, och på så sätt får Lina specifikationen från sin nätbank. Lönespecifikationen finns oftast på nätbanken. Av lönespecifikationen framgår bruttolön och hur mycket skatt som har tagits ut på lönen samt arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier. I lönespecifikationen anges också hur hög lön arbetsgivaren sammanlagt har betalat ut under innevarande år.

Linas kom ihåg-lista:

  • Kolla skattekortets inkomstgräns. Beställ ett nytt skattekort i MinSkatt (vero.fi/minskatt), om du har uppskattat att inkomstgränsen inte är tillräcklig för resten av året.
  • Lämna skattekortet till arbetsgivaren i tid. Begär vid behov instruktioner om hur du ska lämna in skattekortet.
  • Om du får förmåner, till exempel bostadsbidrag, ska du meddela till FPA att dina inkomster har förändrats.
  • Kolla i lönespecifikationen att den lön som har betalats ut är korrekt.
  • Begär råd om det behövs. Din chef kan säkert hjälpa dig!