Info om Skattecampus

Skattecampus är en undervisningssida om beskattning som upprätthålls av Skatteförvaltningen, för ungdomar. Sajten har planerats med tanke på 15–25-åringars behov. Sajten har ett eget avsnitt för lärare där det finns material som kan användas som stöd då man undervisar om beskattning. Webbplatsen finns i initialskedet bara på finska.

Webbplatsens uppbyggnad

Skatteinfo

Anvisningar som direkt riktar sig till de unga finns i den här delen. Sidan innehåller aktuell info med anknytning till ungdomars livssituationer.

Synpunkter

I detta avsnitt finns Skattecampus gästskribenters synpunkter på och erfarenheter av beskattning. I texterna tar man upp frågor kring skatter och användningen av skattemedel ur skribentens egen synvinkel.

Fall

Ungdomarnas autentiska livssituationer och skattesynpunkter på dessa har samlats i belysande exempel.

För lärare

Undervisningsmaterial, uppgifter och övrigt innehåll som stöder undervisningen har samlats här.

Behöver du hjälp med något som gäller beskattningen?

Om du inte hittar svar på en skattefråga som du grubblar på kan du även studera innehållet på skatt.fi-sajten. Den finns också på finska och engelska.

Vissa skattefrågor kan du ta upp i vår chattjänst.

Respons

Har du en idé om hur Skattecampus kunde utvecklas eller vill du ge annan respons. Du kan ge respons via blanketten.

Kakor

Skattecampus-sajten använder kakor. Information om kakor.

Tillgänglighet

Ta del av tillgänglighetsutlåtandet för Verokampus.fi.