Helin keissi

Koirankasvatus

Heli on juuri saanut rekisteröityä kennelnimen ja valmistautuu ensimmäisen koirapentueen syntymään. Koirankasvatuksesta ja pentujen teettämisestä aiheutuu paljon erilaisia kuluja, mutta toisaalta pennuista saa myös myyntituloa. Miten Helin tulisi hoitaa veroasiat?

Pennuista saatava myyntitulo on Helille verotettavaa tuloa. Kaikki tulonhankkimiseen liittyvät kulut Heli voi verotuksessa vähentää saamistaan myyntituloista. Helin on hyvä pitää kirjaa pennuista saamistaan tuloista ja niihin liittyvistä menoista. Tulot ja niihin liittyvät menot Heli ilmoittaa veroilmoituksessaan muuna ansiotulona.

Jos pentuja ei synnykään useita ja pentueesta aiheutuvat kulut ovat suuremmat kuin tulot, Helin koirankasvatus on tappiollista. Koska koirankasvatus katsotaan harrastustoiminnaksi eikä elinkeinotoiminnaksi, tappiota ei vahvisteta verotuksessa eikä tappiota tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle. Heli saa kuitenkin tulevina vuosina itse vähentää mahdollisista koirankasvatustuloistaan menneiden vuosien tappiot.

Heli on myös antanut omistamansa narttukoiran sen kasvattajalle lainaan jalostusta varten. Korvaukseksi Heli saa summan jokaisesta koiransa synnyttämästä pennusta. Tämä tulo on veronalaista tuloa, jajonka Heli ilmoittaa veroilmoituksessa muuna ansiotulona. Samoin Heli toimii, jos hän olisi antanut omistamansa uroskoiran toisen kasvattajan käyttöön.

Helin muistilista:

  • Tee muistiinpanot tuloista ja menoista.
  • Ilmoita mahdolliset tulot ja menot veroilmoituksessa.